Jump to content

 • Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Windows Live Log In with Google      Sign In   
 • Create Account
 • facebook
 • googleplus
 • twitter

Photo
- - - - -

Hiệu ứng với chữ trong Form


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Antilove

Antilove

           SAD™

 • Member
 • Pip
 • 9 posts

Posted 27 June 2006 - 11:28 PM

TD xin giới thiệu 1 loại code tạo hiệu ứng trong Form của VB.
Trước tiên các bạn tạo Form bình thường sau đó tạo thêm 1 Pic Box và cho Bkcolor của nó là màu đen như hình dưới tôi làm :
Posted Image

Sau đó các bạn tạo ra 1 Command ở dưới như hình tôi làm và đặt Caption ra sao tùy các bạn.
Các bạn có thể tạo ra nhiều command mỗi command cho hiển thị 1 loại chữ khác nhau trong pic box tùy theo nhu cầu của công việc các bạn tạo Form.Ở đây tôi làm 1 cái mẫu thôi:

Posted Image

Như vậy phần Form thiết kế đã xong giờ chỉ còn Code thôi.


Xem thêm một số dịch vụ bạn có thể quan tâm

#2 trannguyenthanhtung

trannguyenthanhtung

  Normal Member

 • Member
 • PipPip
 • 30 posts

Posted 28 June 2006 - 12:06 AM

Ý bạn nói trong VBB hay gì vậy ??! Chưa hiểu lắm :)

#3 meo_tao_bon

meo_tao_bon

  Spam Happy

 • Member
 • PipPipPipPip
 • 339 posts

Posted 28 June 2006 - 12:07 AM

Ý bạn nói trong VBB hay gì vậy ??! Chưa hiểu lắm :)


Microsoft Visual Basic 6.0
Người viết bài trên kia là Manager TrungDung

#4 Antilove

Antilove

           SAD™

 • Member
 • Pip
 • 9 posts

Posted 28 June 2006 - 12:44 AM

Trong Form này các bạn chỉ cần code cho mỗi điều khiển Command1 mà thôi.

Tại General các bạn khai báo : Option Explicit

Tiếp đến tại Command1 các bạn copy và paste đoạn code dưới vào :


Private Sub Command1_Click()
	Randomize Timer

	Dim StartTime(100)			  'Thoi gian khoi dong cua di chuyen len xuong
	Dim DownMovement(100) As Boolean  'Cho doan text co the len hoac xuong
	Dim MoveDistance As Double 'Khoang cach cua mua tieu di chuyen khi khoi dong
	Dim YPos(100) As Double	  'Giữ vị trí của đoạn Text
	Dim MovementDone(100) As Boolean 'Giữ nguyen vi tri cua doan Text sau khi hoan tat chuyen dong
	Dim StartHeight(100) As Double  
	Dim UpMovementTime(100) As Double	'Thoi gian chuyen dong di len
	Dim PowerLoss(100) As Double  'Su lay dong nho sau khi sap ket thuc cong doan
	Dim Message As String  'Doan Text cua cac ban
	Dim Looop As Integer  'Vong lap
	Dim TextColor(100) As ColorConstants 'Mau cua tung chu

	
	Picture1.ScaleMode = 4
	Picture1.FontName = "Courier New"
	
	Message = "Wellcome Yahoo-69 Entertainment Network - www.vncoder.org"
	
	For Looop = 1 To Len(Message)
	
		PowerLoss(Looop) = 0.2 + ((Rnd * 25) / 100)
		StartHeight(Looop) = 0
		TextColor(Looop) = RGB(80 + Looop * 2, 80 + Looop * 2, 255)
	
	Next Looop
		
	For Looop = 1 To Len(Message)
		StartTime(Looop) = Timer
	Next Looop
	
	Do
		
		Picture1.Cls
		
		  For Looop = 1 To Len(Message)
		
		
			If DownMovement(Looop) = True Then
				
				MoveDistance = (StartHeight(Looop) + (0.5 * 9.81 * ((Timer - StartTime(Looop)) ^ 2))) 'Sap xep khoang cach cac chu
				
				If YPos(Looop) >= Picture1.ScaleHeight - 1 Then MovementDone(Looop) = True 'Khi chu ha xuong tan cung thi su di chuyen duoc coi nhu hoan thanh
		
			Else
				MoveDistance = (StartHeight(Looop) + (0.5 * 9.81 * (UpMovementTime(Looop) - (Timer - StartTime(Looop))) ^ 2)) 'Sap xep khoang cach cac chu
				
				If YPos(Looop) <= StartHeight(Looop) + 0.1 Then MovementDone(Looop) = True 'Khi cac chu co do cao tuyet doi thi ket thuc di chuyen di len
				
			End If
			
			YPos(Looop) = MoveDistance
			
			If YPos(Looop) > Picture1.ScaleHeight - 1 Then  'Neu do dai cua chu ra thoat ra khoi do dai cua Picbox thi no se tu dong dieu chinh
				YPos(Looop) = Picture1.ScaleHeight - 1 'Tai vi tri duoi cung
			End If
			
			Picture1.CurrentX = Picture1.ScaleWidth / 2 - Int((Len(Message) / 2)) + Looop
			Picture1.CurrentY = YPos(Looop)	'Thay doi vi tri cac chu
			Picture1.ForeColor = TextColor(Looop) 'Thay doi mau chu
			Picture1.Print Mid(Message, Looop, 1) 'Hien thi doan Text
		
		Next Looop
		
		DoEvents
	
		For Looop = 1 To Len(Message)
		
			If MovementDone(Looop) = True Then 'Thay doi giua len va xuong
				
				If DownMovement(Looop) = True Then
					DownMovement(Looop) = False
					StartHeight(Looop) = StartHeight(Looop) + ((Picture1.ScaleHeight - StartHeight (Looop)) * PowerLoss(Looop)) 'Thay doi chieu cao ban dau neu nhu toc do cua chuyen dong co sai xot
					UpMovementTime(Looop) = Sqr((Picture1.ScaleHeight - StartHeight(Looop)) / (0.5 * 9.81)) 'Thoi gian de co chuyen dong tiep theo sau chuyen dong cu
				Else
					DownMovement(Looop) = True
				End If
				
				StartTime(Looop) = Timer  'Thoi gian bat dau cua chuyen dong
				MovementDone(Looop) = False
			End If
			
		 Next Looop
				
	Loop
	
End Sub


Trong đoạn code trên các bạn cần chú ý những điểm có thể tự các bạn thay đổi như nội dung đoạn Text , Màu chữ , Kiểu chữ .. như sau:


Picture1.FontName = "Kiểu chữ các bạn muốn"
Message = "Nội dung đoạn Text các bạn muốn hiển thị."
TextColor(Looop) = RGB(80 + Looop * 2, 80 + Looop * 2, 255)

Thay đổi các chỉ số để thay đổi màu đoạn Text.


Tôi có gửi kèm theo Form đã hoàn thành các bạn có thể load về để so sánh.

Attached Files


Edited by TrungDung, 28 June 2006 - 12:46 AM.


#5 meo_tao_bon

meo_tao_bon

  Spam Happy

 • Member
 • PipPipPipPip
 • 339 posts

Posted 28 June 2006 - 08:08 AM

Đến lượt meo_tao_bon khoe hàng :) :D :D

Similar Topics Collapse

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users