Jump to content

 • Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Windows Live Log In with Google      Sign In   
 • Create Account
 • facebook
 • googleplus
 • twitter

Photo
- - - - -

ChangUonDyU - Extra File Chatbox for XenForo


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Rain

Rain

  Spam Happy

 • Admin
 • 270 posts

Posted 01 April 2013 - 10:28 AM

Hướng dẫn cài đặt:


 • Up tất cả file & thư mục trong thư mục upload lên Root.
 • Up thư mục chatbox lên Root hoặc bất kỳ host nào bạn muốn.
 • Vào Templates, => Tạo template mới mang tên fcb_chatbox
 • Lưu với nội dung trong file template
 • Vào Templates, Tìm template forum_list
 • Thêm dòng <xen:include template="fcb_chatbox" /> ở trước dòng <xen:hook name="forum_list_nodes">
 • Lưu template forum_list lại.
 • Sửa lại file config.php, đặc biệt là phần forumlink để chatbox nhận CSS của Xenforo.
 • Bạn phải sửa những dòng sau trong template chatbox:
 

<xen:set var="$chatbox.title">ChangUonDyU - Extra File Chatbox</xen:set> <xen:set var="$chatbox.link">chatbox</xen:set> <xen:set var="$chatbox.smilies">fcb_smilies.txt</xen:set> <xen:set var="$chatbox.random">10</xen:set> <xen:set var="$chatbox.height">300</xen:set> <xen:set var="$chatbox.key">your_chatbox_key</xen:set>

 

Giải thích:


 • Tên tiêu đề của chatbox
 • Tên thư mục chatbox hoặc đường dẫn đến chatbox (Không có ký tự / ở cuối)
 • Tên file smilies trùng với tên file smilies trong config.php của chatbox
 • Số smilies random muốn xuất hiện ở chatbox (bấm thử nút smilies để hiểu rõ)
 • Chiều cao của chatbox
 • Chatbox key, trùng với Key ở trong file config.php của chatbox

 

Tác giả: Shinjitsu

 

 

Attached Files


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users